Sözlükte "taksir" ne demek?

1. Kısaltma, kısma.
2. Kusurda bulunma.
3. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik ya da düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumutaksir

Taksir kelimesinin ingilizcesi

assessment, appraise, appraised, appraised, appraising
Köken: Arapça

Taksir ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Negligence, blame) Kusurlu olmak, hatalı davranmak anlamında Arapça kökenli bir kelime. Bir sözleşmede taraflardan birisi yükümlülüklerini yerine getirmezse taksirli suç işlemiş sayılır.

--Reklam--